Nadużycie prawa przez wierzyciela

Zasadą jest, że powództwo przeciwegzekucyjne skierowane przeciwko prawomocnemu orzeczeniu może być oparte jedynie na zdarzeniach, które nastąpiły po powstaniu tytułu egzekucyjnego, wskutek których zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane. Wartością, która...

Nagranie jako dowód w postępowaniu cywilnym

Kwestia możliwości dowodzenia faktów w procesie cywilnym w oparciu o dowód z nagrania rozmowy /zapis foniczny lub zapis wizualny/ budzi kontrowersje w praktyce orzeczniczej. Problemy dotyczą zarówno kwestii teoretycznych tj. dopuszczalności przeprowadzenia...