Wypadki komunikacyjne

Kompleksowa pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Udzielamy pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, niezależnie od tego czy były one kierowcami, pasażerami, rowerzystami, motocyklistami albo pieszymi. Dochodzimy naprawienia szkód zarówno majątkowych, jak i osobowych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przedsądowym oraz w procesie.

W każdym przypadku pomagamy ocenić zakres oraz wysokość roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Służymy pomocą w uzyskaniu między innymi:

  • odszkodowania za koszty holowania pojazdu, naprawy pojazdu, za utracone dochody, odszkodowania z tytułu najmu pojazdu zastępczego,
  • odszkodowania oraz zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu,
  • renty z powodu utraty w całości lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.

Zapewniamy konsultacje z rzeczoznawcami z dziedziny motoryzacji, techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!