Wypadki przy pracy

Dochodzenie pracowniczych roszczeń odszkodowawczych

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku ze świadczeniem pracy.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowań związanych z wypadkami przy pracy.

Reprezentujemy pracownika:

  • w stosunkach z pracodawcą,
  • przed organami rentowymi (ZUS, KRUS),
  • przed Państwową Inspekcją Pracy,
  • przed sądami pracy.

Każdorazowo służymy pomocą w ustaleniu realnego zakresu możliwych do dochodzenia roszczeń, w tym roszczeń uzupełniających z zakresu prawa cywilnego takich jak odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

W sprawach z zakresu prawa pracy oferujemy pomoc także w przypadkach powstania sporu pracownika z pracodawcą z innej przyczyny niż wypadek przy pracy. Prowadzimy między innymi sprawy o: ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy itp.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!