Pomoc dłużnikom

Pełne wsparcie w procesie oddłużania

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego osobom zadłużonych, w szczególności wobec:

  • niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych (PROKURA, DEBITO, ULTIMO, RAPORT i inne),
  • banków,
  • firm windykacyjnych,
  • osób fizycznych.

Weryfikujemy zasadność roszczeń, zapobiegamy egzekucji roszczeń przedawnionych.

Świadczymy pomoc w negocjowaniu warunków ugód, zmniejszając w ten sposób wysokość realnego zadłużenia.

Chronimy przed egzekucją należności wynikających z różnych tytułów, w tym między innymi z nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).
Pomagamy wyjść z sytuacji beznadziejnych. Naszym celem jest całkowite oddłużenie Klienta bądź możliwie największa redukcja jego zobowiązań.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!