Jak działamy

Rozwiązania prawne adekwatne do potrzeb

Współpraca z Nami przebiega zgodnie z następującymi etapami:

Analiza sprawy

Przyjęcie sprawy poprzedzone jest jej analizą oraz bezpłatną konsultacją wstępną. Mając na uwadze indywidualny charakter każdej sprawy, przedstawiamy strategię prowadzenia procesu, silne i słabe punkty sporu, realne szanse na wygraną oraz przewidywane koszty procesu.

i

Podpisanie umowy

W przypadku akceptacji przez Państwa strategii podpisujemy umowę określającą m.in. zasady wynagrodzenia, którego wysokość determinuje przewidywany nakład pracy oraz czas trwania procesu.

Prowadzenie sprawy

W toku postępowania na bieżąco informujemy Państwa o przebiegu sprawy korzystając z wszelkich możliwych środków komunikacji, tj. kontakt bezpośredni, telefon, e-mail. W przypadku gdy dobro sprawy wymaga konsultacji z ekspertami, zapewniamy stosowny kontakt.

Obok przewidywanego i z góry ustalonego toku współpracy, oferujemy elastyczność oraz dostosowanie się do Państwa potrzeb. Fundamentalne zasady, którymi niezmienne kierujemy się w kontaktach z Państwem to: dyskrecja, rzetelność, sprawna komunikacja oraz działanie w oparciu o najwyższe standardy etyczne.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!