Windykacja

Skuteczne odzyskiwanie należności

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji wierzytelności dla osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych.

Pomagamy naszym Klientom zabezpieczyć ich pozycję prawną podejmując działania prewencyjne, zmierzające do takiego ukształtowania stosunku prawnego, aby ewentualna egzekucja była jak najmniej kłopotliwa. Weryfikujemy sytuację majątkową kontrahenta naszego Klienta.

Świadczymy pomoc na każdym etapie odzyskiwania należności.

  • Prowadzimy negocjacje z dłużnikami, przygotowujemy przedsądowe wezwania do zapłaty, negocjujemy i przygotowujemy projekty ugód.
  • Reprezentujemy wierzycieli w toku procesu.
  • Składamy wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika.
  • Podejmujemy działania zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika.
  • Inicjujemy oraz monitujemy postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.
  • W przypadku bezskuteczności egzekucji w stosunku do spółki z o.o. podejmujemy działania zmierzające do odzyskania należności od członków zarządu.

Dochodzimy należności wynikających z umów cywilnoprawnych, nierozliczonych faktur jak również stwierdzonych tytułem wykonawczym, oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!