Prawo przewozowe

Pomoc prawna dla przewoźników krajowych i międzynarodowych

Współpracujemy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością związaną z przewozami towarów i osób, a także świadczącymi usługi spedytorskie. Pomagamy w rozstrzyganiu zagadnień prawnych powstałych w szczególności na tle przepisów zawartych w ustawie Prawo przewozowe oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR).

Duży nacisk kładziemy na kwestie związane z odpowiedzialnością przewoźnika za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień obejmujących szkody w substancji przesyłki (utrata, ubytek, uszkodzenie) oraz szkody spowodowane niewykonaniem przewozu w terminie.

Oferujemy pomoc w sporach powstałych na tle przepisów prawa przewozowego, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Nasza działalność koncentruje się nie tylko wokół przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedytorskie na terenie kraju, ale również wykonujących usługi międzynarodowe.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!