Projektowane zmiany k.p.c. – świadek-ekspert

Planowana nowelizacja procedury cywilnej zawiera interesującą zmianę w zakresie środków dowodowych. Przewidziano mianowicie możliwość uzyskania przez Sąd wiadomości specjalnych potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy od eksperta działającego uprzednio na zlecenie strony...

Nagranie jako dowód w postępowaniu cywilnym

Kwestia możliwości dowodzenia faktów w procesie cywilnym w oparciu o dowód z nagrania rozmowy /zapis foniczny lub zapis wizualny/ budzi kontrowersje w praktyce orzeczniczej. Problemy dotyczą zarówno kwestii teoretycznych tj. dopuszczalności przeprowadzenia...