KANCELARIA PROCESOWA

Rok założenia 2003

Kancelaria Procesowa w Olsztynie - Radca Prawny Mariusz Sawicki

lat doświadczenia

procesów

wystąpień przed sądem

Świadczymy pomoc prawną od 2003 roku.

Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów w procesach oraz w postępowaniach nieprocesowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

W ciągu wieloletniej aktywności prowadziliśmy ponad 5.000 spraw. Dla naszych Klientów występowaliśmy ponad 8.000 razy przed sądem. W oparciu o bogatą praktykę świadczymy profesjonalną i skuteczną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i gospodarczego. 

Najlepszym świadectwem jakości naszych usług jest fakt, iż do dziś są z nami Klienci, z którymi współpracę rozpoczęliśmy w 2003 r.

Nasze specjalizacje

Kancelaria Procesowa w Olsztynie - Radca Prawny Mariusz Sawicki

Sprawy rodzinne

Skuteczna pomoc w rozwiązywaniu sporów rodzinnych

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Sawicki

Wypadki przy pracy

Dochodzenie pracowniczych roszczeń odszkodowawczych

Kancelaria Procesowa w Olsztynie - Radca Prawny Mariusz Sawicki

Wypadki komunikacyjne

Kompleksowa pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Kancelaria Procesowa w Olsztynie - Radca Prawny Mariusz Sawicki

Błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Sawicki

Obsługa przedsiębiorców

Kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Sawicki

Windykacja

Skuteczne odzyskiwanie należności

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Sawicki

Pomoc dłużnikom

Pełne wsparcie w procesie oddłużania

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Sawicki

Naruszenie dóbr osobistych

Ochrona dobrego imienia

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Sawicki

Prawo przewozowe

Pomoc prawna dla przewoźników krajowych i międzynarodowych

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!

Najnowsze artykuły:

Prawo do rozprawy – zmiana k.p.c. z dnia 1 lipca 2023 r.

Zmiany k.p.c. wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2023 r. pogłębiają występującą już wcześniej tendencje do zwiększenia liczby spraw rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych ograniczając tym samym prawo strony do rozpoznania sprawy na rozprawie. Do dnia 1 lipca 2023...

Pełnomocnik do doręczeń – zmiana k.p.c. 1 lipca 2023 r.

Zamiany k.p.c. wchodzące w życie od dnia 1 lipca 2023 r. objęły także kwestie związane z instytucją pełnomocnictwa procesowego. Chodzi tu o wprowadzenie tzw. pełnomocnika do odbioru pism sądowych oraz o zmianę zakresu przedmiotowego pełnomocnictwa procesowego o prawo do reprezentacji w postępowaniu związanym ze skargą kasacyjną. Poniżej zostanie omówiona pierwsza kwestia tj. pełnomocnictwo do odbioru pism sądowych.