Obsługa przedsiębiorców

Kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Z uwagi na wieloletnią praktykę procesową związaną m.in. z sądowym rozwiązywaniem sporów na tle umów gospodarczych, posiadamy duże doświadczenie w formułowaniu różnego rodzaju kontraktów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomagamy w opracowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów zawieranych przez Klienta z kontrahentami, dbając o maksymalne zabezpieczenie jego interesów na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Prowadzimy obsługę w ramach stałych umów zlecenia, świadcząc pomoc także w postępowaniu sądowym. Oferujemy bieżące doradztwo w kwestiach prawnych pojawiających się w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Naszym zadaniem jest skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców (w tym spory pomiędzy wspólnikami) i udzielanie im efektywnej pomocy prawnej.

Skontaktuj się z nami

Każdą sprawę można rozwiązać... trzeba tylko wiedzieć jak!