Planowana nowelizacja procedury cywilnej zawiera interesującą zmianę w zakresie środków dowodowych. Przewidziano mianowicie możliwość uzyskania przez Sąd wiadomości specjalnych potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy od eksperta działającego uprzednio na zlecenie strony sporu. Zgodnie z treścią projektowanego przepisu art. 507⁷§ 3 k.p.c. Sąd może skorzystać z wiedzy specjalnej osoby, która zeznawała w sprawie jako świadek i która sporządzała opinię na zlecenie innego podmiotu. W praktyce oznacza to, iż autor opinii prywatnej załączonej np. do pozwu mógłby zeznać najpierw jako świadek, a następnie sporządzić w sprawie opinię jako biegły. Tym samym okoliczności wymagające wiedzy specjalnej prezentowałby Sądowi podmiot, który otrzymał uprzednio wynagrodzenie od jednej ze stron procesu i wydał dla niej korzystną opinię. Rozwiązanie to wydaje się dość kontrowersyjne. Projekt przewiduje, że będzie miało ono zastosowanie jedynie w postępowaniu uproszczonym, jednakże jednocześnie zmieniono katalog spraw w nim rozpatrywanych znacznie rozszerzając jego zakres przedmiotowy, tj. na wszystkie sprawy o wartości roszczenia do 20 000 zł.

Emilia Kamińska-Kowalewska
Radca Prawny